Koop uw tickets

Vul uw naam, email-adres en aantal gewenste tickets in. Daarna kunt u met Mollie betalen. U ontvangt een mail met een link naar uw tickets.

Vragen? Klik hier!
Uw naam
Uw Email-adres
Hoeveel tickets wilt u hebben?

Door te betalen gaat u akkoord met het opslaan en verwerken van uw gegevens.

Betaal voor uw tickets met Ideal

Uw ticket:

Bedankt voor het kopen van uw ticket.
Door op de knop hieronder te drukken download u de ticket(s).

Van verval naar vernieuwing

Programma 3 september 2023 

We ontmoeten je graag ‘in Gooiland’. Vanaf half twee ben je van harte welkom. In het eerste gedeelte, voor de pauze, komen na het welkomstwoord de eerste vier van de bevriende sprekers aan het woord.

Reinout Woittiez bijt het spits af en zal spreken over ‘het schuren tussen de leefwereld en systeemwereld’. Hij schreef er een boek over waarover een overheidsfunctionaris heeft gezegd dat iedere ambtenaar dat boek op zijn bureau behoort te hebben liggen.

Leo Klinkers sluit daarop aan als hij ‘over de bekwaamheid en geschiktheid van politieke ambtsdragers’ spreekt’. Hij stelt vast dat alleen voor ongeschoolde arbeid en het politieke ambt er nog geen diploma vereist is. En heeft daar een mening over.

Peter Hovens gaat naadloos op de voorgaande sprekers verder met zijn ‘voorstellen waarmee het geloof in de politiek en het vertrouwen in de overheid weer kunnen terugkeren’. Jarenlang denkwerk heeft verrassende inzichten voortgebracht. Zoals …. stemrecht voor kinderen.

Harro Koeleman weet als geen ander hoe ‘het schuren van de verschillende werelden’ kan uitwerken. Voor mensen en organisaties. Voor de mensen die het wél weten te redden in het systeem maar juist ook voor de mensen die buiten de boot vallen. Straten, buurten en wijken, gemeenten moeten dan samen met de ontheemd geraakte medemensen een gemeenschappelijke weg zien te vinden.

Na de pauze vervolgt René Graafsma met enkele praktijkvoorbeelden, van zeer nabij in de levenssfeer tot heel groot – met een onderwerp als het woekeren van pensioenen – om met jou bespreekbaar maken hoe je zelf met de ‘overmacht van systemen’ kan omgaan. ‘Hoe je van kwaadaardige dramadriehoeken bevrijdende groeidriehoeken kan maken’. Om het leven te kunnen blijven delen.

Aan de hand van stellingen gaan de sprekers, tot slot van de middag, met je in gesprek en spreken we af hoe we naar elkaar kunnen blijven omzien.

Programma 3 september 2023
Ontvangst door René Graafsma
13:30-14:00 
Van verval naar vernieuwing – deel 1
14:00-15:30
Pauze
15:30-16:00 
Van verval naar vernieuwing – deel 2
16:00-17:00 
Afsluitende borrel
17:00-18:00

We zien graag dat jij je ticket als een investering ziet.

Je ontvangt een jaar lang onze nieuwsbrief, ter waarde van € 17,08 bij elke verschijning toegestuurd. Daarmee blijf je op de hoogte van het werk en de activiteiten van de sprekers. Daarbij zullen we zorgen voor waardevolle benefits, op de boeken en de aangeboden verdiepende opleidingen en trainingen, van de sprekers en hun netwerken die van grote betekenis voor je kunnen zijn.

Kortom, ‘Omzien naar elkaar’ vormt een geheel vrijblijvend platform waarop je kunt gaan deelnemen en waarbij jouw bijdragen ook meer dan
welkom zijn.

Sprekers

Reinout Woittiez

Reinout Woittiez is bioloog en ervaren gespreks- en procesbegeleider. Hij heeft als topambtenaar leiding gegeven aan grote uitvoerende overheidsdiensten. Reinout is de schrijver van het boek ‘Als het schuurt tussen leefwereld en systeemwereld’.

“Dit boek maakt inzichtelijk waar organisaties en medewerkers mee te maken kunnen krijgen wanneer ze geconfronteerd worden met het feit dat de wereld van (beleids)afspraken, regels en systemen (systeemwereld) onvoldoende aansluit op de wereld van praktijk, uitvoering en het echte leven (leefwereld). Dat ontbreken van een goede aansluiting geeft ongemak bij medewerkers en bij organisaties. De professionele overbrugging brengt vaak morele vraagstukken met zich mee. Hoe hier mee om te gaan? Wat begint met handelen op of over het randje van de regels kan zomaar uitmonden in integriteitsvraagstukken.

De begrippen leefwereld en systeemwereld worden tot leven gebracht door aandacht te besteden aan de achterliggende theorie en aan actuele casuïstiek. “Als het schuurt tussen leefwereld” en systeemwereld biedt handvatten aan gespreksleiders, trainers, coaches en HR-professionals om met medewerkers op onderzoekende wijze het gesprek (waardendialoog) te voeren over wat er aan de hand is wanneer het schuurt tussen leefwereld en systeemwereld.

De methodiek wordt aan de hand van een speciale vorm van de waardendialoog, de actiedialoog, stap voor stap toegelicht, waarbij de praktische toepasbaarheid steeds in het oog gehouden wordt. Morele fitheid uit zich in hoe we handelen. Via de actiedialoog wordt ingegaan op het leggen van de verbinding tussen enerzijds het goed functioneren en het goede doen, en anderzijds het feitelijke gedrag en de vaak overheersende gedragspatronen binnen organisaties. Deze onderzoekende gesprekken geven medewerkers en organisaties de sleutel tot morele fitheid”.

Leo Klinkers

Mr. Dr. Leo Klinkers houdt zich als bestuurskundige sinds 1970 bezig met het oplossen van politieke en maatschappelijke problemen in binnen- en buitenland. Zijn talrijke publicaties gaan over methodologische aspecten die daar een rol in spelen. Zijn adagium luidt: All sovereignty rests with the people.

Leo is de schrijver van het boek: ‘Over bekwaamheid en geschiktheid van politieke ambtsdragers’.

“Het politieke systeem van Nederland zit in een diepe crisis. Terwijl het niet lukt om mondiale problemen als klimaatopwarming, immigratie, asiel en geopolitieke conflicten bekwaam aan te pakken, barsten in eigen land steeds nieuwe crises uit: de toeslagenaffaire, de broeikasgas- en stikstofproblematiek, de stijgende zorg- en energiekosten, de gaswinning, meer armoede en voedselbanken, gevaarzettende demonstraties, ontwrichtende stakingen met zelfs de unieke dreiging van staking door rechters en officieren van justitie. Het gaat maar door.

Deze opeenstapeling van crises wordt verklaard als een teken van onvoldoende bekwaamheid en geschiktheid van politieke ambtsdragers om met gezag het volk te vertegenwoordigen. Het maken van steeds dezelfde systeemfouten veroorzaakt leed, kosten en verlies van energie.

Het verval van het politieke systeem stoppen slaagt alleen door aan het vervullen van het politieke ambt – het belangrijkste ambt ter wereld – de hoogst denkbare eisen van bekwaamheid en geschiktheid te stellen. Waardoor waarden-volle politiek het leven in Nederland weer waardevol maakt”.

Peter Hovens

Peter Hovens is bestuurskundige en heeft uitgebreide ervaring in het openbaar bestuur als ambtenaar, volksvertegenwoordiger, bestuurder en consultant. Hij helpt overheden met het effectief oplossen van maatschappelijke vraagstukken met inbreng van de samenleving. Hij traint ambtenaren in het geven van leiding aan veranderingsprocessen. Peter is de schrijver van het boek ‘Samenwereld’. “De ene crisis stapelt zich op de andere. Het geloof dat de overheid in staat is om met werkbare oplossingen te komen is ver weg. Het vertrouwen in de Tweede Kamer en de regering is historisch laag.”

Hoelang duurt het nog voordat het hele politieke systeem in elkaar zakt? En gaan we daarop wachten? De politiek kan weer in de gunst van de kiezers komen door zich los te maken uit de systeemwereld en zijn oorsprong te hervinden in de leefwereld. Renovatie van het staatsrechtelijk bouwwerk is mogelijk vanuit de kracht van de samenleving en de verbinding met de burgers. Daar zit ook het aanknopingspunt om het probleemoplossend vermogen van de overheid aanzienlijk te laten groeien. In dit boek biedt Peter Hovens tal van nieuwe inzichten over mogelijkheden waarmee politiek en overheid het verloren geloof en vertrouwen van burgers kunnen herwinnen. Enkele daarvan zijn: Hoe gemeenten de positie van Eerste Overheid krijgen. Waarom Nederland moet worden ingedeeld in veertig gemeenten. Hoe de Methode Samenlevingsbeleid ingezet wordt voor het creëren van uitvoerbaar en handhaafbaar beleid. Waarom ook kinderen stemrecht moeten krijgen. Hoe de Algemene Wil van het volk vertaald kan worden naar het Algemeen Belang van de politiek. Waarom Pieter Omtzigt vijf stemmen moet krijgen in het parlement. Hoe politiek ook een leuke bezigheid kan zijn. 

Harro Koeleman

Harro is opgenomen in het Gulden Boek van de gemeente Hilversum. Een eervolle vermelding die aan hem in maart dit jaar werd toegekend. De krant schreef: “Harro Koeleman is geboren in Delft en sinds kort woonachtig in Baarn. Hij werkte voordat hij in Hilversum kwam onder meer in verschillende GGZ-instellingen. Tijdens één van deze opdrachten was Koeleman leidinggevende in De Vluchtheuvel in Hilversum en raakte hij geïnspireerd voor het werken voor mensen die dakloos zijn. Vanuit een dienstverband bij Kwintes draagt hij nu zorg voor de maatschappelijke opvang in de regio Gooi & Vechtstreek, waartoe onder meer De Vluchtheuvel en De Cocon behoren. In Hilversum heeft Koeleman het uit Scandinavië afkomstige concept Skaeve Huse (gericht op dak- en thuislozen met een meervoudige problematiek die niet in een groep kunnen verblijven en veel overlast veroorzaken) samen met de gemeente, de woningcorporatie Gooi & Omstreken en andere instellingen, gerealiseerd in het woonproject Keerpunt-Zuid. In dit woonproject hebben de bewoners een eigen plek waarin zij met minimale begeleiding hun bestaan kunnen inrichten.

Het gevolg is dat zij geen ernstige overlast meer veroorzaken door onaangepast gedrag. “Het is vooral door Keerpunt-Zuid dat Harro het gezicht is geworden van de maatschappelijke opvang in de regio”, sprak burgemeester Gerhard van den Top. “Harro is de onvermoeibare trekker geweest van Keerpunt-Zuid: hij had het idee, nam grote twijfels bij andere partijen weg en houdt nog permanent de vinger aan de pols. Zijn 24/7-inzet stijgt ver uit boven wat je van een persoon in zijn rol mag verwachten.”
De combinatie van zijn langdurige betrokkenheid, zijn creativiteit en volharding bij het realiseren van deze voorziening in een ingewikkeld bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld, zijn scherpe oog voor draagvlak in de woonomgeving, zorgt ervoor dat hij het verschil weet te maken in het bieden van perspectief voor een zeer kwetsbare categorie mensen in onze samenleving”, meende de burgervader. “De grote waardering voor zijn prestaties en inzet wil het gemeentebestuur eren door inschrijving in het Gulden Boek. 

René Graafsma

René Graafsma schreef met Eric Smit het boek ‘Woekerpolis, hoe kom ik er vanaf?’ Al weer enige tijd geleden maar in werkelijkheid nog steeds een actueel onderwerp. Het boek gaat over het gebrek aan transparantie en het herstel van jouw handelingsbekwaamheid als je de ongelukkige eigenaar bent geworden van een ‘woekerpolis’. Het project ‘Zwart Licht’ is de eigentijdse voortzetting van de analyse van ‘het schuren tussen de belangen van de aanbieders, toezichthouders en polishouders van dergelijke producten. 

Het boek is een heldere handleiding met checklist, stappenplan en alternatieven. Dit boek maakt mensen weerbaarder tegenover de markt van de financiële dienstverlening. Niet door middel van gouden beleggingstips of adviezen voor een succesvol leven maar wel door mensen duidelijk te maken hoe ze zichzelf van ‘het woekeren’ kunnen verlossen. Het financiële schandaal rond de woekerpolissen kent in de geschiedenis van ons land nog geen gelijke en dat moet zo blijven. 

De compensatieregelingen die na jaren van onderhandelen overeen werden gekomen, blijken weinig waard. Het woekeren gaat door, tenzij mensen zélf hun maatregelen nemen. Nu is het van belang je van deze inzichten op de hoogte te stellen vanwege de meest recente ontwikkelingen op pensioengebied. Het zwarte licht op te helderen. De ervaringen met ‘de woekerpolissen’ heeft René sterker gemaakt ten opzichte van gebeurtenissen in zijn persoonlijk leven. De mogelijkheden om je vanuit je eigen leefwereld te kunnen verhouden met almachtige systeemwerelden wil René graag met je delen.

Vrienden

Peter Rozemond

Gommer & Partners

Tom Zoethout

Vexcolt Europe

Marianne v Woerden

Robert Oosthout

Theater en bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Theater Gooiland ligt net buiten het centrum van Hilversum en is goed te bereiken met zowel de auto als het openbaar vervoer. Plan je reis via Google Maps of 9292.nl.
Adres: Emmastraat 2, 1211 NG Hilversum

Auto
Kom je met de auto naar het theater? Parkeer dan in parkeergarage Gooiland (Koningshof 1). Hier zijn ook enkele invalidenparkeerplaatsen aanwezig. Een andere optie is parkeergarage Hilvertshof (Groest 86), op slechts vijf minuten lopen van het theater.

Openbaar vervoer
Vanaf station Hilversum loop je in een klein kwartier naar Theater Gooiland. Verlaat het station aan de centrumzijde en loop via de Stationstunnel richting centrum. Steek de Schapenkamp over en sla vervolgens schuinlinks de Kampstraat in. Volg de Kampstraat en ga na enkele minuten rechtsaf de Spuitsteeg in. Aan het einde ga je linksaf de Groest op. Deze weg volg je tot de rotonde. Sla hier rechtsaf de Langestraat in. Ga vervolgens de derde zijstraat links (ook Langestraat). Aan het eind van de straat ga je rechtsaf en vervolgens weer direct linksaf. Theater Gooiland bevindt zich vervolgens aan je linkerzijde.

Wil je liever een stuk van de route met de bus afleggen? Pak dan vanaf het station een van de vele bussen richting halte Schapenkamp. Loop naar de rotonde en ga rechtdoor (Langestraat). Volg vervolgens het laatste gedeelte van de bovenstaande looproute.